Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Μεταφράσεις
- Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 -

Λόγω του όγκου του υλικού στο αντικείμενο, οι μεταφράσεις προχωράνε αργά. 

Όταν υπάρχει διαθέσιμο υλικό στα Ελληνικά θα γίνεται διαθέσιμο στην ενότητα την οποία ανήκει. 

 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στις μεταφράσεις επικοινωνήστε με τον gr-adir(at)ivao.aero ή gr-tc(at)ivao.aero